Samenwerken

Samenwerken is de kracht achter BIM. Zonder samenwerking is het niet mogelijk om goede BIM-modellen te maken en te zorgen dat het virtuele gebouw goed uitgedacht is alvorens te starten met de uitvoering. Alle bouwpartners zijn tijdens een project verantwoordelijk voor hun eigen BIM-model, maar ook voor de samenhang met andere bouwpartners. Hierdoor is samenwerking van groot belang om alle BIM-modellen met elkaar af te stemmen. Een goede rolverdeling in dit proces is noodzakelijk en een BIM-manager en coördinator leiden dit proces in goede banen.

BURO119 werkt BIM-modellen uit voor verschillende bouwpartners zoals architecten, constructeurs, aannemers en onderaannemers. Ook de samenwerking met de overige bouwpartners, om de BIM-modellen met elkaar af te stemmen, is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van BURO119.