BIM

BIM staat voor Building Information Modeling. BIM betekent dat de architect, constructeur, installateur en aannemer in één 3D model (database) hun gegevens verwerken. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen.

De grote kracht van het bouwen in BIM is het integraal samenwerken. Bij een integrale samen-
werking kunnen alle partijen hun kennis en informatie kwijt in het model. Verschillen tussen de verschillende disciplines worden in het model waargenomen en verholpen, alvorens tot de uitvoering wordt overgegaan.

In een BIM-model worden alle bouwelementen zoals bijvoorbeeld prefab wanden, vloeren en
kozijnen volledig uitgewerkt. De leveranciers van deze bouwelementen worden aangestuurd door middel van het BIM-model. Doordat alle onderdelen in het BIM-model “passen” zullen ze vervolgens ook op de bouwplaats “passen”. Dit heeft een enorme reductie van de faalkosten tot gevolg.